Video from Live Concert


Demo jest wyłącznie formą prezentacji zespołu Lord - Sound of Queen na stronie internetowej.
Muzyka i słowa grupy Queen. Demo nie jest przeznaczone do sprzedaży kopiowania
i rozpowszechniania publicznego a jedynie do celów promocyjnych.


Materiały mają charakter wyłącznie informacyjny, dotyczący zespołu
LORD-Sound of Queen na stronie internetowej i nie są przeznaczone
do kopiowania oraz rozpowszechniania publicznego.